Mã sản phẩm: SOF3110
Tên sản phẩm: Ghế Sofa Seater
Nhóm: Ghế SoFa
Vui lòng liên hệ
KT:  W183.5XD83XH79XSH42CM
Gỗ :  beech, ash, maple, oak or walnut