Mã sản phẩm: SOF021
Tên sản phẩm: Sofa Sharp
Nhóm: Ghế SoFa
Vui lòng liên hệ
​KT:W182XD78XH81XSH44 cm
Gỗ : walnut,oak or ash