Mã sản phẩm: SOF016
Tên sản phẩm: Ghế Sofa Paddle
Nhóm: Ghế SoFa
Vui lòng liên hệ
KT: W184XD77XH81XSH44 cm
Gỗ:  ash solid wood frame